سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
دانلود پایان نامه های ارشد همه رشته ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 45
بازدید دیروز : 122
کل بازدید : 80361
کل یادداشتها ها : 11478

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
نوشته شده در تاریخ 95/5/27 ساعت 5:49 ع توسط admin


پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :1- درمرحله اول اسپرم شوهر و تخمک زن که وارد لوله رحم مادر جانشین شده اند باهم امتزاج می یابند که نفس این عمل بلا اشکال است و تخمک زن با اسپرم شوهرش بارور می شود.

 

2-ترزیق تخمک به رحم مادر جانشین: در این مورد اگر آیات مربوط به حفظ فرج را مورد نظر قرار دهیم این آیات عمومیت دارند و تعیین مصداق نکرده اند و آنان که با توجه به این آیات منع تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را نتیجه گرفته اند در مورد ترزیق تخمک زنی به رحم زن دیگر هم باید چنین نظر دهند و از طرف دیگر روایاتی را که در این مورد می توان بررسی کرد اگر مورد توجه قرار دهیم می فهمیم که لحن صریح این روابات مربوط به ادخال اسپرم مرد به رحم زن بیگانه است و در این روایات هیچ قرینه ای مبنی بر تعمیم وجود ندارد.

و در مورد قاعده احتیاط هم که در فرض احتیاط تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه مورد توجه قرار گرفت در اینجا نمی تواند کارایی داشته باشد چون منظور احتیاط در اختلاط میاه و انساب می باشد که شامل این مورد نمی شود پس تنها دلیل برای منع ترزیق تخمک زنی به زن دیگر عام بودن آیات است و دلایل دیگر نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد.

4- فراهم ساختن زمینه لقاح اسپرم و تخمک متعلق به زن و شوهر در رحم ثالث.

در این مورد اگر بگوئیم ملاک آیات منع ادخال اسپرم مرد به رحم زن بیگانه، حفظ نسب و تعیین پدر ومادر طفل متولد شده است می توانیم بگوئیم این مورد را در بر نمی گیرد چون لقاح بین اسپرم و تخمک زن وشوهر حاصل می شود

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

در این حالت اسپرم مرد ( پدر حکمی) با تخمک مادر جانشین در داخل لوله رحم ترکیب می شود. این فرض مثل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه است که قبلاً راجع به آن صحبت شد.

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی

در این مورد لقاح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و جنین به رحم منتقل می شود این مورد شامل دو فرض می شود:

1-فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه

2- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین

بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه

الف) حالت جانشینی در بارداری

در این حالت چون لقاح بین اسپرم و تخمک زن و شوهر در محیط آزمایشگاه اتفاق می افتد مشکلی بروز نمی کند.

ب) حالت جانشینی با باروری مصنوعی

در این حالت لقاح بین اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه صورت می گیرد در محیط آزمایشگاه و در مورد اینکه نفس ترکیب اسپرم زن و مردی بیگانه آیا جایز است یا خیر نکاتی بیان می شود:

به نظر می رسد آیات و روایات مربوط به حفظ فروج ربطی به این موضوع نداشته باشند چون این ترکیب مربوط به محیط به محیط آزمایشگاه است نه فروج مرد و زن و همچنین در بین فقها هم اظهار نظر صریحی تاکنون در این مورد انجام نشده است. و تنها در اعلام نظر مجمع فقه اهل البیت که متشکل از چندین فقیه خوره های علمیه می باشد چنین عملی خلاف احتیاط اعلام شده است. دکتر میر قاسم جعفرزاده می گوید:

ممکن است احتیاط مزبور استحبابی باشد زیرا دلیلی بر وجوب احتیاط مشاهده نمی شود[1].

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین :

در این مورد تخمک بارور شده به لولة رحم منتقل می شود. با ملاحظه منابع فقهی در این مورد به این نتیجه می رسیم که این منابع در مورد اسپرم مرد است و شامل انتقال جنین به رحم نمی شود.

با توجه به منابع فقهی می توان دریافت که واژه نطفه در استعمالات قرآنی و روائی مربوط به اسپرم مردان و یا حد اکثر تخمک زنان است و مربوط به جنین یا تخمک بارور شده نمی شود. بدین ترتیب ممنوعیت ادخان نطفه که در آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته شامل انتقال جنین ( تخمک بارور شده) به رحم زن نمی شود و بنابراین انتقال جنین به رحم زن بلا اشکال و بلامانع است.

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین

در مورد مادر جانشین ممکن است گفته شود هر چند زنا نیست ولی فاقد نسب است. در پاسخ می توان گفت: کسانی که در ولدازیا قائل به نسب شرعی نیستند به دو چیز استناد می کنند:

1- اجماع 2- حدث فراش

در مورد اجماع، صاحب جواهر به اجماع محصل و منقول استناد می کند و مشخص است که اجماع محصل صاحب جواهر نسبت به ما اجماع منقول است. پس ما اجماع محصل نداریم، مدرک این اجماع کنندگان هم حدیث فراش است. پس اعتبار این اجماع به اندازه اعتبار به اندازه اعتبار حدیث فراش است. از طرف دیگر اجماع چه محصل و منقول وقتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد وگرنه خود اعتباری ندارد و احراز کشف برای ما غیر ممکن است. از بیانات فقها هم که بر عدم توارث در زنا اجماع کرده اند نمی توانیم نفی نسب را استباط کنیم اگر چه بعضی از آنها بعد از نفی توارث، نسب را نیز نفی کرده اند ولی نمی توانیم بگوئیم همه آنها نسب را نفی کرده اند. در مورد حدیث فراش هم اگر چه از حیث سند مشکلی ندارد ولی از جهت دلالت مشکل دارد. چون این حدیث در مواردی است که تردید وجود داشته باشد در الحاق طفل به فراش یا به زانی. یعنی امکان الحاق به هر دو وجود دارد ولی ما تردید داریم و در اینجا است که به فراش ملحق می شود ولی اگر بنابر دلایلی امکان الحاق به فراش وجود نداشته باشد نمی توانیم بگوئیم الولد للفراش. و به همین دلیل یک نظر می گوید که در زنا نسب نفی نشده است

پس نتیجه می گیریم که دلایلی که برای نفی نسب در زنا ذکر شده حتی در مورد زنا هم قابل مناقشه است چه رسد به این مورد که بگوئیم در مادر جانشین هم نفی نسب وجود دارد و نسب فقط در مورد نکاح صحیح و یا به شبهه است. پس در مورد مادر جانشین با توجه به اینکه عده ای ازفقها حتی در مورد زنا هم اصرار بر الحاق  طفل به زانی و زاینه دارند می توانیم بگوئیم که نسب تحقق پیدا می کند. و در مورد قانونی بودن نسب هم با توجه به اینکه قانون فقط نسب ناشی از زنا را نپذیرفته می توان در این مورد حکم به تحقق نسب داد.[1] -عباس نایب زاده، همان،ص129

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی  نوشته شده در تاریخ 95/5/26 ساعت 5:53 ع توسط admin


پایان نامه سایت ارشد ها

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

1-1        نحوه بررسی ادبیات موضوع

بررسی  ادبیاتموضوعازمهمترینووقتگیرترینفعالیت‍هادرارائهیکتحقیقعلمیمی باشد.

بدینمنظورتوجهویژه ایبهاینبخشگردیدهاستوسعیبرآنبودهتامروریجامعوکاملدرحوزه تحقیقانتخابشدهصورتگیرد. برایاینمنظورابتداکلیدواژگانموضوعموردبررسی رادرسایت‍هایعلمی مورد جستجوقراردادیم.عناوینو خلاصه بسیاری از مقالات مورد بررسی قرار گرفته و از بین آن هاصد و هفتاد مقالهکه بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق داشتند، انتخابوذخیرهشدندکهازآنهادررسالهاستفادهشدهاست.

1-7   کلید واژگان جستجو

درادامهلیستکلیدواژگانموردجستجوقرارگرفتهراملاحظهمی‍نمائید.

Supply chain management + Supplier Selection + review, Supplier Selection, vendor selection, Supplier Selection, vendor selection problem, Supplier selection + Multi criteria decision making, Supplier selection + multi objective programming, supplier selection + mathematical programming, supplier selection + inventory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان  نوشته شده در تاریخ 95/5/26 ساعت 5:52 ع توسط admin


پایان نامه سایت ارشد ها

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

1-1        نحوه بررسی ادبیات موضوع

بررسی  ادبیاتموضوعازمهمترینووقتگیرترینفعالیت‍هادرارائهیکتحقیقعلمیمی باشد.

بدینمنظورتوجهویژه ایبهاینبخشگردیدهاستوسعیبرآنبودهتامروریجامعوکاملدرحوزه تحقیقانتخابشدهصورتگیرد. برایاینمنظورابتداکلیدواژگانموضوعموردبررسی رادرسایت‍هایعلمی مورد جستجوقراردادیم.عناوینو خلاصه بسیاری از مقالات مورد بررسی قرار گرفته و از بین آن هاصد و هفتاد مقالهکه بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق داشتند، انتخابوذخیرهشدندکهازآنهادررسالهاستفادهشدهاست.

1-7   کلید واژگان جستجو

درادامهلیستکلیدواژگانموردجستجوقرارگرفتهراملاحظهمی‍نمائید.

Supply chain management + Supplier Selection + review, Supplier Selection, vendor selection, Supplier Selection, vendor selection problem, Supplier selection + Multi criteria decision making, Supplier selection + multi objective programming, supplier selection + mathematical programming, supplier selection + inventory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان  نوشته شده در تاریخ 95/5/23 ساعت 7:26 ع توسط admin


پایان نامه سایت ارشد ها

 

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

    2-3-2-3-آثار اعمال کارآمد بودن بر  قوانین بین الملل کار و نظم جامعه

 آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل و نظم جامعه را می توان در حوزه های مختلف مورد تحلیل قرار داد. کارآمدی قوانین از حیث سیاسی در درجه اول برای دولتهای امروزی مسئله ای مهم تلقی می‌شود. در واقع کار امروزه مسئله ای محلی برای دولتها نیست و به مسئله ای جهانی و بین المللی تبدیل شده است. پس این موضوع می تواند از حیث دفاع از عملکرد دولت نیز مهم محسوب شود. از سوی دیگر نمی توان به همین بعد موضوع از دید حقوق کیفری نیز غافل ماند. عدم توسل به ابزارهای بین الملل یا توسل بدان در هر حوزه مردمی و اجتماعی نیز امروزه دولتها را زیر زربین ابزراهای حقوق بشری قرار داده است.

در حیطه قانون بین الملل فنی خود مسائل جدیدی را مطرح کرده است. قانون بین الملل نیز باید از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار باشد. چنانچه اشاره شد  کارایی و اثر بخشی مولفه هایی دارد که قانون بین الملل کار در ایران از آن برخوردار نیست. ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به وجود آنکه قانون در عمل زمینه اجرایی قوی ندارد یا آنکه در این حوزه راه های دور زدن قانون در موارد زیادی وجود دارد قانون بین الملل کار را نامطلوب و بی اثر ساخته است.

 

اما این موضوع در حوزه نظم جامعه و مسائل اجتماعی نیز قابل بررسی است. در این حوزه باید دانست که انتظارات عمومی جامعه نیز این موضوع و این حد از جرم شناختن اعمال را در حوزه حقوق کار به سخره گرفته و برای مردم عادی باورناپذیر است. برای مثال وقتی کارفرمایان به راحتی راهکارهای دور زدن در قانون را که برخی از آنها به دلیل ابهام و اجمال قانون و زمینه های نادرست نگارش آن وجود دارد یاد گرفته اند(زنگنه،65،1394) چگونه می توان اثر این ناکارآمدی را بر نظم جامعه خنثی کرد. از سوی دیگر ضمانت اجراها که به صورت بین الملل و در برخی موارد به صورت ترمیمی است از لحاظ اقتصادی زمینه پیگیری و دنبال کردن را برای کارگر ندارد و به صلاح و صرفه نیز برای وی نیست که این امر را روشن نماید. پس می توان گفت به دلیل مصادیقی که بعداً به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت اعمال قانون در این حوزه به صورت کاملاً ناکارآمد درآمده است. 

 

 

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

 

متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق  نوشته شده در تاریخ 95/5/23 ساعت 8:59 ص توسط admin


 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

مدل نظری مونچ[1]

مونچ عقیده دارد که با افزایش ارتباط اعضای گروه با سایر افراد و گروه‌ها، حجم تعهدات اعضا افزایش یافته و بدین ترتیب تعهدات اعضا دچار تورم شده و با افزایش تورم تعهدات اعضا به افراد گروه‌های دیگر پایین می آید و تعهد به گروه خودی افزایش می یابد. شافر نیز معتقد است میزان تعهد فرد با میزان ارضاء نیازمندی‌های وی مرتبط است بنابراین شغلی که می تواند نیازمندی‌های فرد را برآورده سازد مورد رضایت او خواهد بود (تنهایی ، 54:1379).

 

 14-2 پیامدهای تعهد سازمانی

متداولترین متغیر رفتاری که همبستگی آن با تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته، سابقه خدمت درسازمان و یا نقطه متقابل آن، ترک خدمت بوده است                                  .
تحقیقات ثابت کرده‌اند تعهد می تواند بر ترک خدمت و برخی از رفتارهای مهم شغلی دیگر نظیر عملکرد، غیبت و رفتارهای مبتنی برنوع دوستی و همکاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هر یک از این موارد را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم
الف )تعهد و ترک خدمت :درمطالعات متعددی که با استفاده از شاخص های مربوط به تعهد عاطفی،استمرار خدمت و یا هنجاری، رابطه بین تعهد و ترک خدمت را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند، رابطه منفی بین این دو متغیر یافته شده است. وابستگی و مقید شدن یک فرد به سازمان، حاصل هرسه جزء تعهد است. چنانچه صرفاً کاهش ترک خدمت در سازمان مورد توجه مدیران باشد تأکید بر  عدم ترک خدمت نوع تنگ نظری و کوته نظری است  زیرا بدیهی است که اثربخشی به چیزی پیش از برخورداری از یک نیروی کار ثابت و پایدار بستگی دارد. کارکنان باید وظایفشان را به شیوه ای قابل اطمینان و با تمایل به درگیر شدن در فعالیت هایی که فراتر از وظایف معمولی و از پیش تعیین شده است انجام دهند.                                                                                                                                                                                      گرچه بقای کارکنان و حضور آنها درسازمان یک پیش شرط لازم برای انجام وظایف از پیش تعیین شده وحتی فراتر از وظایف تعیین شده شان می باشد اما صرفاً بقای کارکنان شرط کافی جهت انجام وظایف مذکور نیست با توجه به هر یک از اجزاء سه گانه تعهد مشخص شده که تعهد عاطفی با افزایش رضایت شغلی و کاهش تمایل به ترک خدمت همراه است

ب ) تعهد و عملکرد : انتظار می رود که تعهد، مقدار تلاشی را که یک کارمند در شغلش اعمال می نماید تحت تأثیر قرار داده و این تلاش و کوشش نیز به نوبه ی خود عملکرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. براساس تحقیقات انجام شده تعهد با عملکرد دارای همبستگی مثبت بوده است. اما دربرخی مطالعات نیز چنین همبستگی مشاهده نگردیده است.  مطالعاتی که همبستگی مثبتی بین تعهد و عملکرد را یافته اند، غالباً در سنجش تعهد از شاخص های تعهد عاطفی استفاده کرده اند. البته این امکان نیز وجود دارد که الزام به باقی ماندن در یک سازمان نیز منجر به الزام به مشارکت و کمک به سازمان شود که در این صورت تعهد هنجاری نیز همبستگی مثبتی با عملکرد خواهد داشت.

اما به هر صورت احتمال ضعیفی وجود دارد که تعهد مستمر با عملکرد دارای همبستگی مثبتی باشد. درشرایط معمولی کارکنانی که خدمتشان در سازمان ابتدا مبتنی برنیاز باشد (تعهد مستمر) دلیلی ندارد که بیش از آنچه که برای عضویتشان درسازمان ضروری است کاری انجام دهند.

[1] monch

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص تمایز بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین نقش توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد  

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ