قرمز سبز آبي خاکستري
بسا خويشاوندي كه از بيگانه دورتر است، و بسا بيگانه اي كه از خويشاوند، نزديك تر است . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت