سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود پایان نامه های ارشد همه رشته ها

پایان نامه ارشد رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین

    نظر

عنوان کامل پایان نامه : رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

1-5- تعاریف متغیر ها

1-5-1تعاریف مفهومی

رضایت زناشویی[1]: رضایت زناشویی عبارت است از نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های گوناگون رابطه برخوردارند. رضایت زناشویی احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا مرد است که وقتی که همه جنبه های زندگی شان را فرا می گیرد. (الیس[2]، 1986).

پایبندی مذهبی[3]:  پایبندی مذهبی عبارت است از مجموعه شناخت ها، احساس ها و تمایلات نسبتا پایدار و ثابت نسبت به دین که در وضعیت عادی، طبیعی، اجتماعی و روانی در فرد وجود داشته باشد و در کنش های وی نسبت به نیروی جذاب جهان (خداوند)، خود جامعه و تاریخ به ظهور برسد. در تعریفی ساده تر می توان گفت دینداری عبارت خواهد بود از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید اخلاقیات و احکام دینی به نحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند (خدایاری و همکاران، 1385)

1-5-2- تعاریف عملیاتی

رضایت زناشویی: در این پژوهش رضایت زناشویی بیانگر میزان نمره ای است که آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی اسلامی (جدیری و جان بزرگی، 1388) کسب کرده است.

پایبندی مذهبی: در این پژوهش پایبندی مذهبی بیانگر نمره ای است که آزمودنی از آزمون پایبندی مذهبی (بر اساس قرآن و نهج البلاغه، جان بزرگی 1388) کسب کرده است.

[1] Marriage

[2] Elis

[3] Religious affiliation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال  1393 می باشد.

1-3-2-اهداف فرعی:

1- بررسی میزان رضامندی زناشویی در مردان متاهل

2-بررسی میزان رضامندی زناشویی در زنان متاهل

3-بررسی میزان رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93